Hurum er liten kommune som ligger i Buskerud fylke. Administrasjonen til kommunen liger i Sætre, et tettsted ikke langt fra Oslofjorden. Opprinnelig lå rådhuset til Hurum kommune på Klokkarstua men dette ble lagt ned på slutten av 2012 til fordel for det nye rådhuset i Sætre. Kommunen har i dag litt over 9000 innbyggere og de fleste av disse bor i tettstedene Tofte, Klokkarstua, Filtvet og selvsagt Sætre. I tillegg teller kommunen også et par mindre tettsteder som Rødtangen Holmsbu, begge populære feriesteder for folk som bor rundt i Oslo og andre steder på Østlandet.

Turisme og samfunn

I Sætre, Klokkarstua, Filtvet og Holmsbu finnes det egne kirker og Hurums menighetsråd ligger i Tofte selv om tettstedet ikke har en egen kirke. Kirken i Klokkerstua er også kjent som Hurum Kirke og hører til blant de eldste kirkene på Østlandet. Den ble bygd i 1150 og er en langkirke i stein med egen kirkegård. Den er viet jomfru Maria og inne i kirken står prekestolen, som ble skjenket til kirken av sjøhelten Iver Huitfeldts hustru og man finner også kirkeskipet «Dannebrog» som er en gave fra byen Herfølge i Danmark. Dette skipet er en tro kopi av det skip som nettopp Iver Huitfeldt sprengte i luften i 1710. I det hele tatt er det mye historie i og rundt kirken. Under en arkeologisk utgravning i 1972 fant man mynter fra 1200-tallet. Disse dukket opp da man holdt på med en omlegging av gulvet.

For de historieinteresserte kan det nevnes at kommunen har et eget lokalhistorisk museum litt utenfor Tofte. Dette har lokaler på Tronstad gård og drives av Hurum historielag. Her kan man se og lese om kommunens historie som går tilbake til 1837 hvor Hurum kommune ble opprettet. Siden har kommunen vokst sakte men sikkert til dagens størrelse, men når kommunereformen trer i kraft så vil Hurum bli en del av en mye større kommune. De har inngått en avtale med kommunene Asker og Røyken om en sammenslåing og når dette skjer vil administrasjonsstedet bli Asker. Hurum vil da bli en del av en kommune med 90 000 innbyggere eller en ti-dobling i forhold til dagens størrelse.

Natur

Noe av det mest tiltalende med Hurum kommune, er den varierte naturen. Den inneholder mange ulike arter, som den sjeldne misteltein og vårmarihånd, og et rikt fugleliv. Dette kan blant annet oppleves langs kyststien, som går fra Holmsbu og inn mot Slemmestad. En stor del av Hurum har kystbarskog og i den indre delen av kommunen finnes det blandingsskog med gran og løvtrær.

Når vi snakker om fauna så er det som nevnt et rikt fugleliv her med knoppsvaner, ærfugl, gråspett og strandsnipe for å nevne noen. I skogen er det mulig å møte rådyr, kanskje en elg samt grevlinger, hare og andre smågnagere.

At kommunen har en variert natur ses også på de mange områdene med fossiler, spesielt i den østlige delen av Hurum kommune. Her er det flere kalksteinsfjell med mange ulike planter og ved Tofteholmen og Ranvikholmen finnes noen av de varierte områdene i hele Norge, når vi ser på det fra et botanisk synspunkt. Så det er ingen tvil om at innbyggerne i kommunen kan nyte godt av mange naturlige rikdommer.